Laulaminen lisää hyvinvointia

Laulaminen edistää hyvinvointia monella tavalla. Fysiologisella tasolla laulaminen esimerkiksi syventää hengitystä ja lisää hapen määrää veressä, sekä harjoittaa keuhkoja ja palleaa. Laulaminen myös rentouttaa, ja vapauttaa sekä endorfiineja että oksitosiinia, kehon mielihyvähormoneja. Tämä puolestaan auttaa vähentämään stressiä.

Uusien tutkimusten mukaan laulaminen myös vahvistaa elimistön immuunipuolustusta. Lisäksi laulaminen auttaa parantamaan kehontuntemusta ja oikaisemaan ryhtiä, sekä edistää suun ja kurkun motoriikkaa.

Mikään musiikki ei värähtele kehossa samalla tavalla kuin oma lauluääni. Äänivärähtely vaikuttaa biologisella tasolla solujen aineenvaihduntaan, ja laulaessa koko keho hyötyy tästä värähtelystä.

Laulamisen hyödyt eivät suinkaan lopu fysiologisiin vaikutuksiin – esimerkiksi sosiaalisella tasolla laulaminen lisää yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja kommunikaatiota. Yhdessä laulaminen aiheuttaa eräiden tutkimusten mukaan myös sydämen sykkeiden synkronisoitumista.

Olen itse jättänyt taakseni identiteetin lapsena, joka ei osaa laulaa, ja lakannut häpeämästä omaa ääntäni. Vaikka oma ääni kauhistuttaisi, kaiva se esille – laulaminen kannattaa!