Mielenterveyden kohentuminen ja itseluottamuksen vahvistuminen vaatii itsetuntemusta sekä yhteyttä omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Autan sinua löytämään askeleet parempaan vointiin, lähtien liikkeelle siitä missä sinä tällä hetkellä olet. 

Työssäni yhdistyvät musiikkiterapia ja hoitava äänivärähtely kuuntelevalla ja lempeällä otteella.

Miten musiikki auttaa voimaan paremmin

Tärkeimpiä elementtejä työskentelyssäni ovat:

  • Tunteiden kohtaaminen ja käsittely antamatta järkeilyn ja analysoinnin ohittaa tunnekokemusta
  • Tilan antaminen luovuudelle ja leikkisyydelle tuomitsematta ja arvostelematta
  • Hermoston rauhoittaminen ja fysiologisten stressireaktioiden vähentäminen
  • Kehotietoisuus ja tietoinen läsnäolo, joiden avulla itsetuntemus vahvistuu ja sisäistä viisautta on helpompi kuunnella
Varmasti tiedätkin, että kaikkea tätä voi tehdä ilman musiikkiakin. Musiikki tuo kuitenkin terapiaan ja hyvinvointityöhön sellaisia ulottuvuuksia, jotka tekevät työskentelystä sekä helpompaa että hauskempaa – myös silloin kun kuljetaan syvissä vesissä ja käsitellään vaikeita tunteita ja kokemuksia.

Itse olen todennut, että pelkkä keskusteleminen ei välttämättä tavoita kaikkia kokemuksia ja etenkään tunteita, jolloin sellaisten kokemusten työstäminen ei keskusteluterapiana onnistu.

Ilona, opettaja

Musiikkiterapiassa ei tarvitse olla musikaalinen

Musiikkiterapialla tarkoitetaan terapiaprosessia, jossa koulutettu musiikkiterapeutti (eli minä) auttaa asiakasta (ehkä sinä?) ratkomaan ongelmiaan yksilöllisesti, musiikkia hyödyntäen. Musiikkiterapian menetelmiä voi käyttää myös terapiakontekstin ulkopuolella, jolloin puhutaan musiikkiterapeuttisesta työskentelystä.

Musiikkiterapian menetelmät ovat erityisen toimivia tunteiden käsittelyssä, sillä tunteisiin ja niiden takana oleviin tarpeisiin voi olla vaikea päästä käsiksi ainoastaan sanallisesti järkeillen. Musiikki on monesti oikotie tunteisiin, ja sen avulla on mahdollista sekä oppia tunnistamaan että käsitellä tunteita, kuin myös purkaa niihin liittyviä lukkoja ja toimintamalleja.

soittimia_sävelkulku

Musiikin terapeuttinen käyttö eroaa muusta musisoinnista olennaisesti siten, että musiikkiterapiassa tai terapeuttisessa musiikkityöskentelyssä sinun ei tarvitse osata mitään etukäteen eikä työskentelyn tarkoituksena ole musiikillisten taitojen harjoittelu. Sen sijaan musiikki toimii välineenä, jonka kautta houkutellaan esiin tunnekokemuksia ja jonka avulla käsitellään niitä. Musiikkiterapiassa on mahdollista soittaa, laulaa, kuunnella tai tehdä musiikkia. Minä toimin toimii prosessin kannattelijana ja autan sinua ilmaisemaan itseäsi ja tutkimaan tunteitasi. 

Hoitava ääni toimii mielen hiljentäjänä ja kehon rauhoittajana

Hoitava ääni on vahvasti resonoivaa, harmonista värähtelyä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sekä kehoon että mieleen. Käytän värähtelyn tuottamiseen mm. äänimaljoja ja gongia, joiden syvästi resonoivat äänet ovat miellyttäviä sekä kuunnella että kokea kehossa. 

Hoitava äänivärähtely rauhoittaa hermostoa tehokkaasti antaen keholle mahdollisuuden palauttaa normaalit fysiologiset toiminnot, jotka ovat esimerkiksi stressin seurauksena häiriintyneet. Sen toiminta perustuu resonanssiin ja tahdistumisperiaatteeseen: Kun harmoninen äänivärähtely kulkee kehossa, se saa kudokset resonoimaan ja vapauttamaan jännitteitä. Myös aivot reagoivat ääneen tahdistumalla matalammille taajuuksille, mikä auttaa tavoittamaan rauhallisen, meditatiivisen tilan.

Myös tunteita voi käsitellä hoitavan äänen avulla, ja käytänkin sitä myös osana musiikkiterapiaa. Äänivärähtely auttaa tulemaan läsnäolevaksi kehoon ja havainnoimaan sen reaktioita, ja kehon ja mielen toimiessa yhteistyössä yhteys alitajuntaan ja intuitioon avautuu mahdollistaen oivallukset syvemmällä tasolla.

Oma ääni on yksi voimallisimmista työkaluista

Yksi hoitavan äänen muoto on ihmisen oma ääni. Ääni on instrumentti, joka on lähes jokaisella aina mukana, ja sitä voi käyttää terapeuttisesti monella tasolla.

Omaa ääntäsi käyttäessä koko keho soi ja resonoi. Sen avulla voi aktivoida lepohermostoa, vapauttaa lukkoja sekä kehossa että mielessä, ja käsitellä tunteita monella tavalla.

Kun puhutaan terapeuttisesta äänenkäytöstä, kyse ei ole välttämättä laulamisesta, vaikka myös laulamista voi käyttää terapian työkaluna. Terapeuttinen äänenkäyttö ei edellytä mitään osaamista, vaan olennaista on kuunnella itseään ja kokemustaan. 

Jännittääkö? Ei se haittaa, kanssani olet turvassa!

Oletko valmis oppimaan lisää?

Ensimmäinen askel kohti omaa itseä on rauhoittuminen ja hidastaminen. Sävelkulun hyvinvointilistan jäsenenä saat heti käyttöösi maksuttoman rentoutusäänitteen, sekä säännöllisesti tukea ja vinkkejä sähköpostitse.

Alla olevalla lomakkeella voit tilata äänitteen ja liittyä listalle:Palvelut

Musiikkiterapia tai hyvinvointipalvelut:
Miten voin auttaa?

Terapeutti ja hyvinvointivalmentaja

Musiikki on mukana omassakin elämässäni:
Lue lisää minusta