Musiikkiterapia on monipuolinen ja motivoiva kuntoutusmuoto

Erityislasten musiikkiterapiassa harjoitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi sosiaalisia tai kielellisiä taitoja, toiminnanohjausta ja itseilmaisua hyödyntämällä musiikkia ja sen vaikutuksia. Musiikki toimii sekä terapeuttisena työkaluna että motivoivana tekijänä, mikä auttaa lasta sekä edistymään nopeasti että sitoutumaan terapiaan.

Erityislasten musiikkiterapiasta on apua mm.

  • autismin kirjolla oleville
  • keskittymis- ja käyttäytymishäiriöisille
  • viivästyneestä kielen kehityksestä kärsiville
  • tunnesäätelyn ongelmiin
  • oppimisvaikeuksiin
  • kehitysvammaisille
 

Musiikkiterapian moninaiset hyödyt

Musiikkiterapiassa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti mm. musiikin neurologisia sekä psyykkisiä vaikutuksia. Toiminta on aina yksilöllistä ja kunkin lapsen kehitystarpeiden ja tavoitteiden mukaista. Musiikkiterapia perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sitä toteuttaa koulutettu, tutkinnon suorittanut musiikkiterapeutti.

Esimerkiksi allaolevia asioita voi kehittää musiikkiterapiassa.

Sosiaaliset taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa

Yhdessä soittaminen on aina vuorovaikutuksellista, ja musiikin kanssa toimiminen on motivoivaa ja houkuttelevaa. Musiikkiterapiassa terapeutti muodostaa vuorovaikutustilanteet asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti ja houkuttelee vuorovaikutusta karttavankin lapsen mukaan toimintaan.

Itseilmaisu ja toimijuus kehittyvät musiikkiterapiassa

Musiikin kautta on mahdollista ilmaista itseään silloinkin kun sanoja ei ole. Musiikkiterapiassa lapsi saa ilmaista itseään omalla tavallaan, ja terapeutin musiikillinen kommunikaatio lapsen kanssa vahvistaa ymmärretyksi tulemisen kokemusta.

Musiikkiterapiassa lapselle tarjotaan myös toimijuuden kokemuksia esimerkiksi antamalla lapsen ohjata toimintaa ja tehdä omia valintoja.

Musiikki edistää kielellistä kehitystä

Vuorovaikutukseen, itseilmaisuun ja toimijuuteen keskittyminen edistää puhevalmiuksia, mutta musiikin ominaisuudet itsessään edistävät myös kielellistä kehitystä. Esimerkiksi rytmittäminen auttaa sanojen hahmottamista ja laulaen sanat löytyvät monesti suuhun nopeammin kuin puhumalla.

Toiminnanohjaus on luonteva osa musiikkiterapiaa

Toiminnanohjauksen eri osa-alueita voidaan harjoittaa musiikkiterapiassa luontevasti ja lapselle mielekkäästi. Esimerkiksi aloitteiden tekemistä, tarkkaavuuden kohdistamista, toiminnan suunnittelua tai työmuistia voidaan harjoittaa musiikkiterapiassa joko kohdistetusti tai muun toiminnan ohessa.

Musiikkiterapia auttaa tunnesäätelyssä

Musiikki on tunteiden kieli, ja sen avulla voidaan työstää myös itsesäätelyä ja tunnesäätelyä. Erityislapsilla on usein myös tunne-elämän pulmia, joita voidaan helpottaa musiikkiterapiassa muiden tavoitteiden ohella.

Myös fyysinen kuntoutus kuuluu musiikkiterapiaan

Jos lapsella on fyysinen vamma tai kehityksellisiä haasteita, musiikkiterapia tarjoaa mielekkään tavan kuntouttaa esimerkiksi kehonhallintaa tai raajojen liikkeitä. Toiminta koostetaan apuvälineiden ja soitinten valinnan myötä sopivaa liikettä edistäväksi, ja musiikin mukana soittaminen motivoi harjoitteluun.

Musiikkiterapeutti Anni Laine

Olen toiminut musiikkiterapeuttina vuoden 2022 alusta. Minulla on laaja-alaisen, integratiivisen musiikkiterapeutin tutkinto, ja olen aloittanut erityislasten kanssa työskentelyn jo opintojen aikana.

Vastaanottoni on Masalassa, Kirkkonummella. Käynnit voivat sopimuksen mukaan toteutua myös esimerkiksi päiväkodissa tai koululla.

Tarjoan erityislasten musiikkiterapiaa omakustantanteisesti hintaan 87 € / 45 min. Hinta sisältää arvonlisäveron 24%.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit musiikkiterapian mahdollisuuksista!

Yhteystiedot