Pidän työni tärkeimpänä elementtinä sitä, että jokaisella on oikeus ja lupa olla oma itsensä juuri sellaisena kuin hän on. Jokainen on arvokas juuri omana itsenään, kaikkine tunteineen, mielialoineen sekä muine ominaisuuksineen.

Yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovatkin minulle tärkeitä arvoja, ja haluan seistä niiden takana yhä vahvemmin. Olen myös kuullut ystäviltäni ja kollegoiltani, jotka ovat itse kokeneet syrjintää, että on usein vaikea löytää turvallisia hoitajia ja terapeutteja, tai ryhmiä, joissa voi aidosti kokea itsensä tervetulleeksi. Siksikin koen, että tästä asiasta on tärkeä puhua avoimesti.

Haluan tarjota työssäni kaikille turvallisen, syrjimättömän tilan ja vapauden olla peittelemättä tai anteeksipyytelemättä oma itsensä sukupuolesta, ihonväristä, toimintakyvystä tai uskonnosta riippumatta. Tiedostan ja tunnistan myös mm. seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuden, ja toimin myös arjessani parhaani mukaan näitä asioita kunnioittaen ja tietoisuutta edistäen.

Kuulun itse monin tavoin etuoikeutettuun ihmisryhmään, ja teen jatkuvasti työtä omien etuoikeuksieni tiedostamisen suhteen. Olen aina avoin palautteelle yhdenvertaisuusasioihin liittyen, jotta voin ottaa opikseni, hankkia lisää tietoa ja jatkossa toimia paremmin.

Olet arvokas juuri sinuna.