Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on monipuolinen terapiamuoto, jota voi hyödyntää laajalti mm. masennuksen hoidosta neurologiseen kuntoutukseen. Yksi musiikin eduista terapiassa on sen kyky aktivoida aivoja tunnetasolla, jolloin on mahdollista päästä nopeammin analyyttistä ajatustyötä syvemmälle. Työskentelytavat muotoutuvat asiakkaan tarpeiden mukaan, eikä sinulla tarvitse asiakkaana olla minkäänlaisia musiikillisia taitoja.

Valmistun musiikkiterapeutiksi (kela-pätevyys) vuoden 2021 lopulla. Opiskelijavastaanottoni on tällä hetkellä täynnä, mutta valmistumiseni jälkeen voin ottaa uusia asiakkaita Kirkkonummi-Espoo-Helsinki -akselilla.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena kaikenikäisille, ja kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille nuorille. Myös esim. sairaanhoitopiiri tai sosiaalitoimisto, sekä toki asiakas itse voi toimia musiikkiterapian maksajana.

“Sinun kanssasi on helppo olla. Ei myöskään mietityttänyt, millaisista asioista vaikka uskaltaisin puhua. Terapeutin kanssa pitääkin olla sellainen suhde, ettei tarvitse miettiä, kestääkö terapeutti kuulla ikäviä asioita tai miten hän vaikka suhtautuu niihin. Olet lämmin ja läsnäoleva. Sinun kanssasi on hyvä ja turvallinen olo.

Kognitiiviseen terapiaan verrattuna uskoisin musiikkiterapian sopivan sellaisille, jotka tahtovat nimenomaan tutkia itsessään sellaisia puolia, joita on vaikea sanallistaa. Itse olen todennut, että pelkkä keskusteleminen ei välttämättä tavoita kaikkia kokemuksia ja etenkään tunteita, jolloin sellaisten kokemusten työstäminen ei keskusteluterapiana onnistu.”

Ilona, opettaja

Yhteydenotto

Toivon yhteydenottoa
sähköpostitsepuhelimitse

Haluan liittyä myös sähköpostilistalle ja saada hyvinvointivinkkejä sekä lisätietoja palveluista ja tapahtumista