Uskallatko olla esillä?

Miltä tuntuu kertoa mielipiteitään tai omia tunteitaan muille?

Etenkin itselle merkityksellisten, niiden todella tärkeiden asioiden sanominen ääneen voi olla hermostuttavaa. Syke kohoaa, hikoiluttaa, vatsaa vääntää.

Mitä ne muut ajattelevat? Sopiiko olla tätä mieltä, onko tässä porukassa turvallista sanoa näin?

Epävarmuus omasta itsestä voi heijastua elämään monella tasolla

Ehkä on helpompi vaieta kun muut keskustelevat jostain, mihin itsellä on aivan toisenlainen mielipide. Kaikenlainen esiintyminen ja esillä oleminen voi tuntua vaikealta, jopa mahdottomalta. On helpompi eristäytyä muista tavalla tai toisella ja välttää paljastamasta itsestään liikaa.

Mutta silloin jäät piiloon. Menetät mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Millaista olisi uskaltaa?

Luovasti liikkeelle

Asioiden sanominen suoraan on yksi tapa ilmaista itseään, mutta on muitakin tapoja tuoda esiin omaa totuuttaan. Yksi on luovuus.

Luovuus ei ole ainoastaan suurten taiteilijoiden ominaisuus, se on osa ihmisyyttä ja sitä löytyy meiltä kaikilta. Arvostelu saa sen kuitenkin piiloon, ja sitä alkaa ajatella ettei osaa eikä pysty, eikä kannata edes kokeilla. Samalla piiloon jää iso osa itsestä.

Luovuus kuuluu olennaisesti myös musiikkiterapiaan. Sellainen luovuus, joka kumpuaa arvostelemattomasta läsnäolosta ja leikkisästä kokeilunhalusta, ja jonka ei tarvitse synnyttää suuria taide-elämyksiä vaan tarjota vapaus ilmaista itseään – usein innostuksen ja ilon kautta.

Toisaalta luovuuden avulla voi tutkia myös tuskallisempia tunteita, kuten surua ja pelkoa. Kaikki tavat ilmaista itseään ja tunteitaan ovat sallittuja ja kaikille tunteille on tilaa. Ainoa todella haitallinen tunne on se, joka ei löydä kanavaa tullakseen ilmaistuksi.

Kokeile kotona

Voit kokeilla vapauttaa omaa luovuuttasi esimerkiksi musiikkimaalauksen avulla. Ota esille paperia ja kyniä tai maaleja, ja laita soimaan esimerkiksi Erik Satien Première Gymnopédie (Spotify-linkki | Youtube-linkki). 

Kuuntele ensin hetki hengitellen ja anna sitten viivojen, värien ja muotojen syntyä paperille. Älä mieti niinkään sitä miltä lopputuotos näyttää, vaan sitä miltä tekeminen sinussa tuntuu. 

Mitä huomaat?

Luovuus lisää uskallusta

Kun uskaltaa epämukavuusalueelle ensin pienin, luovin askelin, se näkyy lopulta uskalluksena muissakin tilanteissa. Et jää enää piiloon, vaan uskallat ilmaista itseäsi yhä rohkeammin.

Tervetuloa tutkimaan oman luovuutesi ja uskalluksesi yhteyttä kanssani! 

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutusmuoto, jossa musiikkia käytetään tunnekäsittelyn tukena asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. 16-25 -vuotiaiden musiikkiterapia on kuntoutuspsykoterapiana kelakorvattavaa. Lue lisää musiikkiterapiasta.