Musiikkiterapian ja ääniterapian suhteesta

Kun opiskelee kahta toisiinsa liittyvää alaa, jotka kuitenkin selvästi eroavat toisistaan, on helppo aiheuttaa hämmennystä. Musiikkiterapia ja ääniterapia ovat molemmat termejä, jotka ovat useimmille vieraita, joten sekaannuksia sattuu helposti.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian määritelmät vaihtelevat jonkin verran alan sisälläkin, mutta sen voisi muotoilla esimerkiksi näin:

Musiikkiterapiassa koulutettu terapeutti käyttää musiikillisia menetelmiä tavoitteellisesti yhdessä asiakkaan kanssa edistääkseen asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Olennaista on musiikin käytön lisäksi vuorovaikutus, tavoitteellisuus ja koulutus. Musiikkia voi käyttää terapeuttisesti myös muissa konteksteissa, mutta vain tietyt ehdot täyttävä toiminta on musiikkiterapiaa.

Ääniterapia

Ääniterapiasta puhuttaessa vastaan tulee ensimmäisenä terminologian määrittäminen. Englanniksi käytetään termejä sound therapy ja sound healing, joista ensimmäistä käytetään joskus kattokäsitteenä jonka alle myös musiikkiterapia sijoittuu, ja joskus sellaiselle ääniterapialle, joka on vastaavasti tavoitteellista kuin musiikkiterapia.

Sanalle sound healing on hankala löytää täsmällistä suomenkielistä vastinetta – itse käytän tällä hetkellä termejä ääniterapia ja äänihoitaminen jokseenkin synonyymisesti. Opettajani Merja Valve käyttää termiä ääniterapia, kun taas monet harjoittajat välttävät kliinisiä termejä kokonaan ja puhuvat äänirentoutuksesta.

Oli suomenkielinen termi mikä hyvänsä, ääniterapiassa tai -hoitamisessa on kyse äänivärähtelyjen vaikutuksista kehossa. Musiikkiterapiassa hyödynnetään myös äänivärähtelyä vibroakustisen terapian muodossa, mutta siinä missä ääniterapiassa käytetään akustisia, vahvasti yläsävelin soivia instrumentteja, vibroakustisessa terapiassa käytetään matalataajuuksista siniääntä.

Itse näen yhtenä ääniterapian ja musiikkiterapian lähtökohtaisena erona vuorovaikutuksellisuuden. Ääniterapiassa asiakas tyypillisesti ottaa hoidon vastaan rentoutuen, kun musiikkiterapiaan kuuluu olennaisesti vuorovaikutus terapeutin kanssa.

Ääniterapia luetaan tällä hetkellä täydentäviin hoitomuotoihin, mutta etenkin maailmalla myös jotkut musiikkiterapeutit käyttävät ääniterapian menetelmiä.

Facebooktwitter

Vastaa