Äänihoidon psyykkiset hyödyt

Äänihoito on kehomielihoito, eli se hoitaa kokonaisvaltaisesti sekä kehoa että mieltä. Koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, monesti fyysisten vaivojen taustalla on psyykkisiä syitä. Toisaalta psyykkisiä ongelmia voi hoitaa kehon kautta. Äänihoidon psyykkiset hyödyt näkyvät lisääntyneenä tunne-elämän tasapainona, uusina oivalluksina ja kevyempänä olona.

Hoitava ääni on myös erinomainen apu stressiin, mistä olen kirjoittanut enemmän äänihoidon fysiologisia vaikutuksia käsittelevässä artikkelissani.

Tukea omassa elämäntilanteessa

Äänihoito vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin sekä kehon kautta että hoitamalla suoraan mieltä. Rauhoittavat ja rentouttavat äänet luovat turvallisen tilan, jossa käsitellä vaikeitakin asioita. Kun mieli on levoton ja olo hankala, äänihoito helpottaa.

Tunteet tulevat näkyviksi

Tunteiden tunnistaminen tai näyttäminen on monille vaikeaa. Musiikki on suora väylä aivojen tunnekeskukseen, ja sen avulla voi päästä käsiksi tunnekokemuksiin, joita on hankala sanallistaa. Kun tunteet tulevat näkyviin, niitä on helpompi käsitellä. Usein jo tunteen huomaaminen ja huomioiminen riittää sen käsittelyyn: Arkielämässä hankalat tunteet tulee helposti sysättyä sivuun ja ohitettua, jolloin ne jäävät vaivaamaan, monesti tiedostamattomasti.

Kehomuisti aktivoituu

Tunteet aiheuttavat meissä aina myös fyysisiä reaktioita – esimerkiksi pelko voi tuntua vatsanpohjassa ja suru puristuksena rintakehällä. Käsittelemättömät tunteet voivat jäädä kehomuistiin tukoksina, jotka aiheuttavat esimerkiksi kireyttä ja kipua, ja joiden alkusyytä ei ole enää helppo tavoittaa. Hoitava ääni voi vapauttaa kehoon juuttuneita tunteita, jolloin olo kevenee ja vanhojen, monesti toimimattomien toimintamallien tilalle pääsee kehittymään uusia.

Yhteys itseen vahvistuu

Kun keho ja mieli hiljenevät, jää jäljelle läsnäolo tässä hetkessä. Meissä kaikissa on sisäistä viisautta – kutsutaan sitä sitten intuitioksi tai sydämen ääneksi – joka helposti jää jatkuvan ajatusvirran alle kuulumattomiin. Hoitavat äänet auttavat kehoa ja mieltä hiljenemään, jolloin on helpompi päästä käsiksi omaan sisäiseen viisauteensa ja kuunnella sitä. Oma elämäntilanne ja siihen liittyvät ongelmat näyttäytyvät uudesta näkökulmasta, ja syntyy tilaa uusille oivalluksille.

Hoitavan äänen avulla on mahdollista käsitellä juuri niitä asioita, jotka ovat sinulle itsellesi ajankohtaisia, ja äänihoito toteutuu aina yksilöllisesti sinun tarpeitasi ja elämäntilannettasi kuunnellen.

Kiinnostuitko?

Musiikkiterapeutti Anni Laine auttaa stressaantuneita, ahdistuneita sekä masentuneita, jotka kaipaavat kevyempää oloa ja lisää itseluottamusta. Tunnistatko itsesi?